Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Thị Ngọc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Thị Ngọc Anh

Đào Thị Ngọc Anh
hello!cảm ơn các bạn đã đến thăm ngôi nhà nhỏ của mình. thank you very much.

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Đào Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-01 12:19:55
Đào Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 10:44:44
Đào Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:00:12
Đào Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 13:15:25
Đào Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 09:45:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi