Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tuan
ai choi nr online sv8va xem onepiece ket ban voi mk

Luyện toán

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:25:59
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:10:46
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:38:32
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:19:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:29:16
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 19:57:12
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:29:33
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:30:57
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:58:14
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:25:32
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:31:10
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:17:05
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:41:55
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:10:08
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:30:29
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:48:28
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:30:29
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:39:13
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:58:46
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:46:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:32:39
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:34:06
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:53:43
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:12:46
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:14:10
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 21:25:15
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:42:27
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:25:04
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:22:00

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:42:30
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:30:15
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:47:36
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:50:18
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:59:57
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:22:22
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 20:45:16
tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 20:55:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

tuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:21:33
tuan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-10 19:30:16
tuan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 20:01:39
tuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:18:00