Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Anh Thư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Anh Thư

Đinh Anh Thư
Hello! Invitation for you to visit my house.

Luyện toán

16 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 1740

Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 15:57:22
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 15:56:01
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:25:50
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:15:46
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 14:35:09
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:28:24
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:36:50
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:27:35
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:30:42
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 18:28:37

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.58 - Tổng điểm 263

Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:47:59

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 1200

Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:46:37
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:41:50
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:36:25
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:18:17
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 08:01:59
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 16:15:01
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 14:17:31
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 09:10:22
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:54:02
Đinh Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:48:36

Điểm thi

Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-30 17:07:14
Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 16:55:48
Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-19 21:07:02
Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-20 21:17:32
Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 20:05:27
Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-14 19:59:02
Đinh Anh Thư làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-14 19:53:45