nguyen duc anh

Giới thiệu về bản thân

mk tên là Nguyễn Thị Xuân Minh . Vừa buồn vừa chán . Mà chẳng ai yêu , ai yêu tán luôn