Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen duc anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen duc anh

nguyen duc anh
mk tên là Nguyễn Thị Xuân Minh . Vừa buồn vừa chán . Mà chẳng ai yêu , ai yêu tán luôn

Điểm thi

nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-03 19:07:03
nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-13 19:04:04
nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 19:01:56
nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 18:59:59
nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-13 18:58:40
nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 18:56:57
nguyen duc anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 18:54:31

Luyện toán

15 -Trung bình 8.06 - Tổng điểm 1692

nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 12:44:04
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 05:47:34
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 09:03:49
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-11 05:50:47
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 20:27:49
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 19:49:05
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 11:51:30
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 20:51:34
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 16:12:55
nguyen duc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 06:18:52