Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡

♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡
Kết bạn nha ! Lời nói ngắn gọn . \n

Luyện toán

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:11:59
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 14:48:07
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 15:30:20
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:44:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:56:02
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:38:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:59:49
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:10:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:12:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:22:54
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:48:01
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:49:04
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:50:16
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:51:54
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:53:52
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:52:07
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:18:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:20:27
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:33:24
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 07:59:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 13:42:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:46:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 18:42:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 18:45:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 18:48:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:44:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:47:44
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:54:15
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 18:38:43
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:50:42
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:39:26
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:31:12
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:43:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:00:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 08:35:20

Luyện văn - Tiếng Việt

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:14:37
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:16:07
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:18:01
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 12:20:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 14:03:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:32:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:02:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:49:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:08:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:12:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:20:35
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 16:01:55
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 16:04:15
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 16:07:40
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 11:20:17
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 09:01:53
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 11:53:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:06:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:12:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 18:59:50
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:17:54
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 13:46:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:19:51
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:40:54
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 16:50:36
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:05:17

Luyện Tiếng Anh

126 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12600

Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:04:39
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:15:39
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 11:36:26
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 11:35:07
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 13:48:43
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:48:46
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:43:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:06:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:07:40
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 19:25:31
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 07:41:54
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 07:46:47
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 19:25:22
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:29:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:41:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:26:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:03:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:53:00
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:01:30
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:12:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:16:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:49:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:51:49
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:03:13
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 07:09:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 07:17:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 07:21:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:44:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 07:51:40
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:14:48
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:01:36
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:20:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:08:39
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:24:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:40:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:48:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:54:41
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:04:34
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:35:40
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:43:54
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:58:16
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:45:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:49:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:27:39
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:36:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:40:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:42:54
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:53:41
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:03:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:45:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:51:13
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:53:17
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:08:38
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:43:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:46:20
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:51:06
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 21:17:25
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:07:40
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:28:45
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:04:22
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:32:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:10:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:06:40
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:10:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 08:52:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 08:54:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 08:56:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:04:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 13:30:26
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 13:36:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:30:36
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:47:01
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:02:20
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 16:24:25
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 08:19:17
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 08:22:21
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 09:43:15
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 12:59:22
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 14:46:15
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:26:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:15:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:19:49
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:16:03
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:20:22
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:22:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:28:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:59:57
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:31:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:26:40
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:33:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:50:14
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:39:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:59:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:55:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:46:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:46:47
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:48:47
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:57:42
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:59:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 16:01:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:29:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:34:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:35:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:36:12
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:48:41
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:19:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:02:54
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 17:02:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:08:51
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:49:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:51:50
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:53:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:00:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:55:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:33:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:40:35
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:36:12
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:24:29
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:26:41
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:01:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:09:36
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:01:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:57:10
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:00:16
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:25:07
♡✰⁀ᶜᵘᵗᵉ๖ۣۜHαɾүмσ_¢ɦαη♚ ( ๖ۣۜTɦỏ )♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 16:33:50

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-07-07 21:17:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 18:58:32
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-13 18:09:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-07 16:29:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 16:08:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:58:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:48:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 18:24:26
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-03 10:08:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:16:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 16:04:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 15:57:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:46:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 11:55:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-29 15:27:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 15:12:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 15:07:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 15:02:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 09:37:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 09:27:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 09:23:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:59:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-11 21:04:43