Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Xuân Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Xuân Hải

Lê Xuân Hải

Luyện toán

125 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12500

Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 08:33:43
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 14:51:01
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 12:39:43
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 08:08:13
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:23:25
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:22:56
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 14:50:44
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-29 08:15:14
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:28:42
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:38:06
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 18:37:48
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:34:11
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 13:03:17
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:23:14
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 11:02:19
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 20:46:46
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:36:43
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:56:07
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:42:24
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 10:11:13
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:30:06
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:27:32
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 10:29:54
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 10:57:28
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 10:34:21
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:49:41
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:28:21
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 06:21:15
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 06:17:05
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 14:16:55
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:29:33
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:32:39
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 08:36:10
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 05:09:34
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 08:54:57
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa số bị chia, số chia, thương và số dư
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:33:07
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 10:59:55
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có tận cùng là các số 0 cho số một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 08:43:53
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:33:59
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 19:39:13
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 10:47:32
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:33:15
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:34:08
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 16:47:19
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:39:39
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 11:15:04
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 11:25:32
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 21:52:59
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 10:10:06
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 18:06:17
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm độ dài đoạn thẳng - giải bằng qui về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:51:40
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị của các chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 21:44:37
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:27:58
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 21:13:18
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 19:28:58
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:08:23
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:50:03
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:44:21
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 10:56:12
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:12:05
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:58:45
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:52:09
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 08:41:30
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 21:01:24
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:19:32
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:52:18
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 10:29:51
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 06:23:56
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 12:51:15
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:31:35
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 13:08:05
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 09:58:16
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 12:47:27
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 08:54:20
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 10:56:22
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 21:48:31
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 12:50:55
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 14:37:50
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 11:48:19
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 21:30:03
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:28:32
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 14:21:05
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 08:37:25
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 10:31:19
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 14:25:13
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 12:23:23
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 17:31:46
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 15:44:00
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 14:36:38
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 17:14:04
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 08:50:44
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 17:23:41
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 11:42:21
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 10:34:13
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:37:51
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:37:29
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:36:52
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 07:51:22
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 18:29:32
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:37:03
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:37:42
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:30:51
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:34:56
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:31:15
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:31:33
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:27:51
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng cách tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 19:47:37
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:30:55
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:28:30
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 20:02:31
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 19:58:26
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 08:04:55
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 08:05:12
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 10:30:10
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 14:25:04
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 11:00:34
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 14:44:41
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 11:01:04
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 16:17:15
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 14:22:24
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:30:22
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:37:22
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lịch tuần, lịch tháng (mới)
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:28:02
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:26:05
Lê Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 20:47:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 17:24:52
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 09:15:51
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:50:44
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:47:05
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:37:38
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 13:58:13
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 12:50:46
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-26 16:21:09
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-26 15:42:12
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-21 11:00:50
Lê Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 20:37:41