Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tiến Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
ai ung ho minh CTV thi vao k man len va neu k minh cung ket ban luon

Luyện toán

7 -Trung bình 8.52 - Tổng điểm 937

Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 03:50:41
Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 17:00:42
Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 05:58:50
Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 09:31:50
Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 05:10:53
Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 06:31:33
Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 20:10:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 09:42:17
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 09:40:47
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 14:35:42
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 14:34:28