Giới thiệu

Trường Tiểu học xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam