Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7

okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7
mình không có mục tiêu nào trong olm ngoài được làm CTV các bạn giúp mình lên 500 điểm SP nick:https://olm.vn/thanhvien/hakiro Chạy trốn khỏi cơn tức giận chỉ có thể làm nó tồi tệ thêm. Hãy đối mặt với nó rồi cậu sẽ hạnh phúc hơn. !!!!!!!!!!!! Yêu một người là yêu con người hiện tại của người đó và chấp nhận cả quá khứ của người đó nữa. mấy bạn vô trang cá nhân mình là phải t i c k giúp nhá
  • Tên: okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7
  • Đang học tại: Trường THCS An Tường
  • Địa chỉ: Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
  • Điểm hỏi đáp: 480SP, 2GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:32:43
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 17:52:34
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:40:12
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:59:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 17:24:50
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 11:31:39
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:19:28
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 17:23:32
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 17:50:20
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:04:19
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 17:05:59
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 17:48:02
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 17:09:19
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:10:00
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:58:35
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:25:16
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 10:37:15
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 07:59:17
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 18:28:37
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:13:26

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 17:44:27

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-05-18 17:40:11

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-31 17:51:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-31 17:43:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-31 17:38:40
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-30 18:00:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-30 17:54:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-30 17:46:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-30 17:42:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-30 17:37:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-30 17:35:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-29 18:15:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-29 18:04:46
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-29 17:58:36
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-29 17:53:17
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-05-29 17:40:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-29 17:32:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-28 17:19:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 17:15:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:05:13