Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tui lo được. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tui lo được

tui lo được
chào mừng các bn ghé thăm nhà mình nha

Luyện toán

7 -Trung bình 8.22 - Tổng điểm 904

tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:32:43
tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 17:50:20
tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 17:52:34
tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 17:48:02
tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 18:28:37
tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:13:26
tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:40:12

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 17:44:27

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

tui lo được đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 17:40:11

Điểm thi

tui lo được làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:05:13