Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡

ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡
Mềnh là Ngọc, là một cobe hong biết văng tục :))_JF4_

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:20:22
ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 10:12:14
ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:55:48
ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 19:54:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:47:50
ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:50:01
ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 11:59:47
ミ★๖ۣۜNɠọ¢★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:58:34

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-11 10:20:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-12 19:58:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-25 09:26:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-05 10:39:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 18:45:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:04:42