Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với anh_đức2005. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

anh_đức2005

anh_đức2005
chào các quý ông quý bà

Điểm thi

anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-25 21:13:19
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-04-30 19:59:49
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-04-30 19:57:28
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-04-30 19:51:01
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-04-27 19:34:49
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-11 19:16:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-23 18:17:57
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-20 09:22:33
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-06 21:55:52
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-06 21:52:40
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-06 21:48:48
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-08 20:18:19
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-06 22:14:20

Luyện toán

49 -Trung bình 7.73 - Tổng điểm 5566

anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 20:28:03
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-08-06 22:03:17
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 21:00:55
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 23:14:15
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 19:13:08
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:54:04
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 20:05:58
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 22:35:23
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 19:52:21
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 22:15:35