Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với anh_đức2005. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

anh_đức2005

anh_đức2005
chao may thanh

Điểm thi

anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-25 21:13:19
anh_đức2005 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 17:08:55

Luyện toán

49 -Trung bình 7.62 - Tổng điểm 5642

anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 20:28:03
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-08-06 22:03:17
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 21:00:55
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 23:14:15
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 19:13:08
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:54:04
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 20:05:58
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 22:35:23
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 19:52:21
anh_đức2005 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 14:11:22