Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Ánh
11-11-2004

Luyện toán

94 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9400

Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:35:03
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:23:28
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 07:21:07
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 07:59:45
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:36:24
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:57:38
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 19:52:48
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 20:24:50
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:25:36
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 14:58:32
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 20:35:57
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 15:03:40
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:40:06
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 15:41:14
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 11:06:05
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:53:25
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:45:38
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:50:42
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 20:16:42
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:03:20
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 16:36:32
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:08:05
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 20:18:58
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 08:04:59
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 14:54:30
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:19:45
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:22:35
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 13:42:52
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 11:19:07
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:30:30
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 13:54:33
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:32:45
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:52:24
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 20:17:36
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 20:22:40
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 11:08:21
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:36:27
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:50:39
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:44:24
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:26:58
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 20:10:52
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:42:51
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:17:32
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:18:33
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:39:58
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 07:27:39
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 09:17:17
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:15:17
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 07:31:55
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:34:30
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:15:22
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:54:31
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:30:40
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:45:09
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 15:00:59
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 17:36:31
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:40:29
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:32:15
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 08:26:36
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 18:32:03
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 13:10:48
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:02:25
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 19:17:55
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 17:28:30
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 16:01:16
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:04:28
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 09:21:08
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:32:47
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 12:26:58
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-15 15:27:06
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 14:13:29
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 17:30:22
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:59:46
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 07:08:05
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-15 16:20:41
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 14:52:35
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:24:30
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 11:09:07
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 09:07:29
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 08:10:45
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:51:07
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 07:12:02
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 10:09:05
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 12:21:21
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 2
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:46:08
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 10:13:24
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 13:28:16
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 10:13:12
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 09:44:17
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:41:40
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:38:05
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 09:51:08
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 10:02:25
Minh Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 10:06:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Minh Ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-25 10:10:32
Minh Ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-25 09:43:20
Minh Ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-25 09:42:01
Minh Ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-15 16:43:09
Minh Ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 17:02:29
Minh Ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 13:23:32