Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ

๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ
\"Tuổi LoL\" là con giáp thứ 13 sau tuổi hợi bị trừ hơn 80 điểm r:( haizz

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:30:28
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:24:22
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 09:04:33
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 09:26:41
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:30:12
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:29:30
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:47:19
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:29:58
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 19:34:25
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:38:02
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 14:09:14
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:10:58
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:38:32
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:43:37
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:20:40
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:20:06
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 16:46:33
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 17:36:42
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 12:27:02
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:25:40
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:56:26
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:41:02

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:10:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:18:25
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:22:08
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:28:08
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:55:59
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 11:51:03
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 14:56:31
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:00:17
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:03:04
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 18:28:32
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:59:20
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:08:22
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:12:57
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:18:48
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:52:34
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:40:22
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:26:23
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:31:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:50:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 17:09:57
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:28:03
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 15:46:44
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 13:36:55
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 14:57:58

Luyện Tiếng Anh

73 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7300

๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:19:09
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:33:27
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:01:01
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:13:12
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:39:31
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:44:44
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:47:25
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:53:14
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:58:18
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:23:45
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:39:45
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:27:42
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:18:38
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 17:30:26
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:44:30
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:45:12
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:55:14
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 18:58:53
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:02:47
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:09:02
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:11:41
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:16:59
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:21:11
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:24:34
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:26:48
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:30:00
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:28:58
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:32:07
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:34:49
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:39:28
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:40:02
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:41:21
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 17:58:51
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 18:02:27
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 18:02:45
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 18:04:39
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:54:03
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:56:30
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:30:41
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:31:50
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:43:34
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:35:31
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:43:40
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:36:44
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:39:13
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:40:30
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:45:13
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:17:03
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:49:30
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:54:23
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:18:08
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:02:56
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:04:08
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:08:01
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:10:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:19:02
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:50:20
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:51:57
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:55:10
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:41:15
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:27:58
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:52:41
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:03:04
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:03:44
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:03:44
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:44:59
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:53:43
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:56:30
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:27:51
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:28:05
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:50:39
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 16:54:54
๖ۣۜLê๖ۣۜ๖ۣۜBẹρッ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 14:24:22

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-26 14:46:08
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-23 11:50:00
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-31 12:24:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-31 12:07:57
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-03-30 16:55:30