Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham An Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham An Duong

Pham An Duong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Pham An Duong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 20:33:31
Pham An Duong làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-18 10:33:43
Pham An Duong làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-18 08:37:01

Luyện toán

32 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 4295

Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 21:38:41
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 19:32:57
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 21:57:56
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 22:08:59
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 10:25:24
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 20:27:16
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 20:25:44
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 20:38:03
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 10:59:44
Pham An Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 19:05:43