an

Giới thiệu về bản thân

Hello,welcome to the an's home.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ve them hinh Tren tia doi cua AB lay E sao cho AE=AC =5cm .Sau do cm tam giac ABC dong dang tam giac CBE (c.g.c)=>ACB=E ma BAC=ACE + E=2E=2ACB

Good luck

Vì Mat-xco-va ở múi giờ thứ 3 còn VN ở múi giờ thứ & nên ở Mat-xco va là 6 h thì VN là 10 h. Sau 2 phút HA nội nhận được tin nên lúc đó là 10h2'