Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ★长ØØ★_scark. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

★长ØØ★_scark

★长ØØ★_scark
mấy chú ghé thăm nhà anh nhớ kết bạn https://grandedesafio.com/vn/quiz/31586657

Luyện toán

1 -Trung bình 6.20 - Tổng điểm 124

★长ØØ★_scark đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 11:36:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 18

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.24 - Tổng điểm 412

★长ØØ★_scark đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 11:45:36
★长ØØ★_scark đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 11:48:47
★长ØØ★_scark đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 11:53:29
★长ØØ★_scark đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:06:53

Điểm thi