Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Gia An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Gia An

Vũ Gia An
WELCOME TO MY HOME! MÌNH TÊN LÀ VŨ GIA AN . MÌNH ĐANG HỌC LỚP 7D , TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN , TP HẢI DƯƠNG , HẢI DƯƠNG . MÔN HỌC MÌNH YÊU THÍCH LÀ TOÁN

Luyện toán

15 -Trung bình 7.05 - Tổng điểm 3241

Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 12:53:18
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 21:41:04
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 18:01:27
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 16:19:47
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 20:01:48
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 21:58:15
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 15:41:34
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 21:37:27
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 12:14:59
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:46:20

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 14:29:33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Vũ Gia An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 16:27:18
Vũ Gia An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 16:25:03
Vũ Gia An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-03 16:28:01