Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Gia An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Gia An
WELCOME TO MY HOME! MÌNH TÊN LÀ VŨ GIA AN . MÌNH ĐANG HỌC LỚP 7D , TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN , TP HẢI DƯƠNG , HẢI DƯƠNG . MÔN HỌC MÌNH YÊU THÍCH LÀ TOÁN

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 09:46:34
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 20:06:47
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 11:08:38
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-09-10 16:20:15
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:46:20
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 21:37:27
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 12:14:59
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 15:41:34
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 21:58:15
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 20:01:48
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 18:01:27
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 21:41:04
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 13:57:20
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 12:53:18
Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 16:19:47

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vũ Gia An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 14:29:33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Vũ Gia An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 16:27:18
Vũ Gia An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 16:25:03
Vũ Gia An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-03 16:28:01