Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team)

ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team)
Có một đứa bạn siêu cool~: https://olm.vn/thanhvien/phuchaccong ღ____Acc 2 chủ____ღ ♪____01-11-2007____♪ [Tạm off một thời gian] ღ____Thiên Yết____ღ ღ____Bangtan Sonyeondan____ღ [:ON:] ღ____Bảo bối của ta đang ở nơi nào? Mau về để ta hảo hảo cưng chiều mỗi ngày a~____ღ
  • Tên: ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team)
  • Đang học tại: Trường THCS Bảo Hưng
  • Địa chỉ: Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình
  • Điểm hỏi đáp: 3507SP, 5GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 5SP, 1GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

11 -Trung bình 7.77 - Tổng điểm 1321

ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 21:09:24
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 08:03:05
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 17:58:07
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 17:33:36
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 18:45:30
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-11 10:54:18
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 10:47:08
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:22:53
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 18:57:34
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 18:51:45

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.02 - Tổng điểm 351

Lần cuối làm bài: 2019-12-25 22:07:59
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 19:04:15

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 9.72 - Tổng điểm 3209

ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:56:46
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 18:23:15
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 20:03:52
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:10:16
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 18:56:55
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:43:33
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:44:15
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:49:54
ßáйɦ ßą๏ Ŧổйǥ⁀ᶦᵈᵒᶫ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:44:23
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:44:31

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-27 18:28:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-27 18:27:41
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-27 18:21:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 20:36:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 22:12:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 19:17:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 17:55:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-01 17:53:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-20 19:35:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-14 10:54:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-12 17:45:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 17:38:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 17:37:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-10 17:35:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:38:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:38:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:37:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:36:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-03 21:35:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-27 17:39:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-17 19:28:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-17 19:27:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 18:14:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 18:11:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 18:11:04