Đào Đình Gia Bảo

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Đào Đình Gia Bảo
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

- Bản làng này rất đông vui và nhộn nhịp.

- Bạn ấy nộp bản kiểm điểm cho cô giáo.

Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về.

a) A = (1/3 - 8/15 - 1/7) + (2/3 +  -7/15 + 1 1/7)

    A = -12/35 + 47/35

    A = 1

b) B = 0,25 + 3/5 - (1/8 - 2/5 + 1 1/4
)

    B = 1/4 + 3/5 - 39/40

    B = 17/20 - 39/40

    B =-1/8