Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ༺天༒恩༻. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

༺天༒恩༻

༺天༒恩༻
Bạn nghĩ gì? Bạn thấy tôi mất dạy và chửi tục suốt ngày ư? Kệ bạn chứ? Nhưng đừng nghĩ rằng tôi trẻ trâu và thiểu năng. Việc tôi chửi ai tôi tự biết đúng sai, tôi có đủ khả năng để nhận thức việc mình đang làm, tôi có đủ khả năng để nhận thức mình đang chửi về vấn đề gì, đủ để nhận thức nó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Bạn định báo cáo tôi cho các quản lí của olm á? Để họ xóa nick tôi á?Vậy bạn biết tôi làm những điều này là vì ai không? Chính là vì cái trang diễn đàn này đấy, tôi chửi những đứa vô học, mất dạy, chứ tuyệt nhiên, đéo chửi người thường bao giờ cả, tôi ở đây không phải để quấy rối, mà là để dẹp loạn. Bạn nghĩ tôi tự cao tự đại, ảo tưởng sức mạnh? Vậy bạn có dám làm những việc tôi đang làm không? Tánh tôi thẳng nên không chiều được con ngoan trò giỏi :) Có link của trẻ trâu? Gửi tôi và chính tôi sẽ là người giải quyết.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

༺天༒恩༻ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 22:01:38
༺天༒恩༻ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:19:20
༺天༒恩༻ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 22:00:28

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

༺天༒恩༻ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 22:05:51
༺天༒恩༻ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:44:59

Điểm thi