Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vương Tuấn Khải - Vy . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vương Tuấn Khải - Vy

Vương Tuấn Khải - Vy
Kyszd

Luyện toán

85 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8500

Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:59:48
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 17:43:41
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 18:12:41
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:53:29
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 07:51:06
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 11:23:19
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:30:04
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:03:47
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 20:07:55
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:11:50
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 12:12:47
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:15:59
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 09:47:31
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 20:49:33
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 11:24:35
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 11:29:33
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 17:37:49
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 20:57:26
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 19:54:56
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 12:51:44
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 11:34:26
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 20:07:25
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 11:47:32
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 17:54:45
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 17:39:18
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 23:06:51
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 17:06:13
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 20:41:44
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 22:47:24
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 12:27:21
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 07:53:43
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:06:50
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:46:56
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 22:33:13
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 11:40:51
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 21:05:22
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 11:58:35
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 19:51:03
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 16:16:26
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 21:02:44
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 11:27:32
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 17:14:59
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 18:12:04
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 13:50:47
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 09:20:52
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 17:47:53
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 19:24:02
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 06:33:15
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 23:10:49
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 17:42:13
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 23:24:51
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 11:07:53
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 13:52:30
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 21:51:09
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 12:13:37
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 14:08:32
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 12:22:55
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 19:33:54
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 18:13:37
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 16:26:05
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 12:30:15
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 12:51:11
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 21:06:57
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 13:19:23
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 12:17:20
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:34:35
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 13:05:55
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 15:12:16
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:36:51
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 15:09:58
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 12:15:34
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 14:50:31
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 22:49:54
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 22:58:29
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:48:31
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 17:06:54
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:17:39
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:59:54
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 17:17:00
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:45:39
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:43:12
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:27:48
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:25:16
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 17:24:53
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:31:28

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 23:30:35
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:10:26

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:27:02
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 18:34:41
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 18:32:33
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 11:57:40
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:08:28
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:08:41
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:09:46
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:09:58
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:10:28
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:34:46
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:42:23
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 16:01:04
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:21:42
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:23:05
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:35:43
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:02:03
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:17:44
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:20:18
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:20:25
Vương Tuấn Khải - Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:16:08

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-22 21:34:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-18 17:01:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-20 23:19:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-05 09:13:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-05 09:10:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-22 17:23:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 17:20:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-22 17:11:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-22 14:12:25
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-04-22 13:37:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-22 13:31:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 13:23:52
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-21 10:22:34