Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 凯原. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

凯原

凯原
Vương Tuấn Khải ~ Vương Nguyên ~ Dương Mịch ~Cảnh Điềm~ Cúc Tịnh Y ~ VKook ~ Trịnh Phồn Tinh ~ Rose ....... ***Hóng Phim \" Đại Chúa Tể\" của Nguyn Nguyn >>>>>>> 2 năm đặt chân zô online math

Luyện toán

85 -Trung bình 9.01 - Tổng điểm 8741

凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:45:39
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:43:12
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:11:50
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:31:28
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 17:24:53
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:25:16
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:27:48
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 22:58:29
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 22:49:54
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 12:12:47

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 4.70 - Tổng điểm 235

凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 12:10:26
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 23:30:35

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 2883

凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:16:08
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:20:25
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:20:18
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:17:44
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:02:03
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:35:43
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:23:05
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:21:42
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 16:01:04
凯原 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:42:23

Điểm thi

凯原 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-22 21:34:20
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-18 17:01:02
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-20 23:19:19
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-05 09:13:32
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-05 09:10:28
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-22 17:23:36
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 17:20:28
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-22 17:11:20
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-22 14:12:25
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-04-22 13:37:10
凯原 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-22 13:31:15
凯原 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 13:23:52
凯原 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-21 10:22:34