Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thái Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thái Dương

Nguyễn Thái Dương
...

Luyện toán

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 720

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.84 - Tổng điểm 968

Lần cuối làm bài: 2018-12-14 19:39:45

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 6.83 - Tổng điểm 956

Nguyễn Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:31:54
Nguyễn Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:58:28
Nguyễn Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:23:29
Nguyễn Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:43:25
Nguyễn Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:18:46
Nguyễn Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 20:26:30

Điểm thi

Nguyễn Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:30:26
Nguyễn Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-25 19:12:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-22 21:00:27
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:24:51