Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phanlêlanphương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phanlêlanphương

phanlêlanphương
chào các bn có trên onlm. mk tên phương , cung bảo bình , bn nào vào đây rồi thì kb nha . Ngoài ra ai rảnh thì nt cho mk nha , ai tick cho mk thì mk tick lại . Thank các bn nhìu

Luyện toán

3 -Trung bình 2.91 - Tổng điểm 553

phanlêlanphương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:44:20
phanlêlanphương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 20:06:57
phanlêlanphương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 20:24:41

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 941

phanlêlanphương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 12:20:14
phanlêlanphương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-02-19 10:28:59
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 20:09:55

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

phanlêlanphương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 19:10:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-04 20:07:07
phanlêlanphương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 12:25:58
phanlêlanphương làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-01 21:12:27
phanlêlanphương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-29 11:42:51