Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Lan Hương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương
"Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát ,không dám hỏi sẽ dốt nát cả đời" #Linh(^_^)

Luyện toán

15 -Trung bình 7.98 - Tổng điểm 1756

Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 13:06:18
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 05:01:15
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 04:37:04
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 04:31:32
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 04:28:06
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 04:25:06
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 04:21:09
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 18:07:34
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 04:32:28
Nguyễn Thị Lan Hương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 04:28:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.35 - Tổng điểm 147

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:55:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:54:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:53:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:52:43
Nguyễn Thị Lan Hương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:48:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:45:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:44:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:44:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 04:41:49