Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thái Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thái Dương

Đỗ Thái Dương
§ Hello everybody!!! §

Luyện toán

7 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 792

Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:02:14
Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:56:39
Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 13:59:02
Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 15:07:58
Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 16:20:51
Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 08:57:37
Đỗ Thái Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 20:45:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 20:16:26
Đỗ Thái Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-31 22:02:35