Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhok Ngịch Ngợm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhok Ngịch Ngợm

Nhok Ngịch Ngợm
Anh nhà ở đâu thế ....? 😋 Cứ lui tới trong tim tôi 💜💓 Chẳng biết đường về à 😘😍 Cứ khiến cho tôi Ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người 💋💕😜😆 # bão_or_ib💕 mỘt Khi tAo Đã GhÉt ThÌ ĐừNG ¢Ó TaO NéT Vs TaO😋😋😘 _Hận_ Xin chào m.n ai vào thì kb nha . Mk ghét nhất là khi mk nt cho ai đó mà người đó ko trả lời . Nếu ko trả lời thì next hộ cho đỡ chật chỗ ko trả lời được thì đừng lí do đừng để t chửi lúc đó thì nhục lắm đó ......( ĐỘC THÂN) cần người để ui ahihi 😘😍😋🥀💞 💤

Luyện toán

79 -Trung bình 7.99 - Tổng điểm 8471

Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:20:36
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:09:48
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:05:42
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:56:40
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:53:33
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 07:54:35
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:49:00
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:43:44
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 15:30:18
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 16:56:05

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 6.16 - Tổng điểm 1356

Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 15:42:56
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 19:32:33
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 09:14:45
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 09:23:40
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 09:24:47
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 17:51:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 144

Điểm thi

Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 20:07:50
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-25 19:56:38
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 18:47:44
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 18:41:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-03 16:28:03
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-28 11:08:47
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:56:10
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:50:58
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-26 10:48:47
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-03 19:33:48
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 19:22:36
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-01 19:23:10
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-01 19:18:45
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-31 09:07:05
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-31 08:44:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:41:44
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:39:34
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:37:47
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:35:59
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:31:18