Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhok Ngịch Ngợm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhok Ngịch Ngợm

Nhok Ngịch Ngợm
Anh nhà ở đâu thế ....? 😋 Cứ lui tới trong tim tôi 💜💓 Chẳng biết đường về à 😘😍 Cứ khiến cho tôi Ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người 💋💕😜😆 # bão_or_ib💕 mỘt Khi tAo Đã GhÉt ThÌ ĐừNG ¢Ó TaO NéT Vs TaO😋😋😘 _Hận_ Xin chào m.n ai vào thì kb nha . Mk ghét nhất là khi mk nt cho ai đó mà người đó ko trả lời . Nếu ko trả lời thì next hộ cho đỡ chật chỗ ko trả lời được thì đừng lí do đừng để t chửi lúc đó thì nhục lắm đó ......( ĐỘC THÂN) cần người để ui ahihi 😘😍😋🥀💞 💤 https://grandedesafio.com/vn/quiz/32749713

Luyện toán

80 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8000

Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:25:25
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:49:00
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 10:32:33
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:43:44
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:09:15
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:29:45
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:39:01
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 11:50:39
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:11:51
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:15:00
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 12:59:02
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:16:27
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:47:37
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:04:12
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:07:21
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 16:56:05
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 18:14:53
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 18:05:05
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:05:21
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:29:59
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-02-15 08:25:04
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 12:00:10
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 10:22:43
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 13:30:11
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 09:55:38
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 07:54:35
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:53:33
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:56:40
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 13:42:55
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 18:10:57
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:05:42
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:23:51
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 15:54:16
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 08:17:22
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 12:55:06
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 18:55:12
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 18:55:34
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 12:41:01
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 19:11:37
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 10:05:42
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:12:59
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 10:18:57
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:09:48
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 09:04:16
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 10:28:47
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 10:38:23
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:09:10
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 11:00:44
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 11:20:47
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 17:12:56
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 08:54:03
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:19:00
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 07:51:34
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 15:23:52
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 10:19:10
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:25:51
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 14:31:42
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 08:17:34
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 16:46:23
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:19:04
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 14:30:23
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 08:20:41
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 20:43:53
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:23:01
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:05:43
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 15:03:09
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 13:13:47
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:12:32
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:37:31
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:12:34
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 15:30:18
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:20:28
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:02:17
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 13:43:41
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 07:49:27
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 08:54:39
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 18:56:39
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 18:47:07
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 14:27:48
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:42:56

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 09:23:40
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 19:32:33
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 09:14:45
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 09:24:47
Nhok Ngịch Ngợm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 15:42:56
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 17:51:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 20:07:50
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-25 19:56:38
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 18:47:44
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 18:41:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-03 16:28:03
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-28 11:08:47
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:56:10
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:50:58
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-26 10:48:47
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-03 19:33:48
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 19:22:36
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-01 19:23:10
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-01 19:18:45
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-31 09:07:05
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-31 08:44:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:41:44
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:39:34
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:37:47
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:35:59
Nhok Ngịch Ngợm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-30 19:31:18