Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nhk. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nhk
hey hey..... ngày hôm nay, khỏe không tất cả anh em... chào mừng anh em đã đến với súp nấu cá........ We go together!

Luyện toán

0 -Trung bình 4.30 - Tổng điểm 86

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Điểm thi

nhk làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 12:26:04
nhk làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 12:09:50