Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phung nhat minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phung nhat minh

phung nhat minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: phung nhat minh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:31:39
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:48:22
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:45:40
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:36:59
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 14:23:48
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:21:52
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 18:46:45
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 06:55:58
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:21:10

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:42:12

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:33:06
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:51:02
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:45:33
phung nhat minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:38:47

Điểm thi

phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-18 19:43:11
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-18 19:28:07
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-18 07:11:18
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 21:24:44
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:44:20
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:42:51
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:40:51
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:39:30
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:38:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:36:39
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 18:55:43
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 18:53:44
phung nhat minh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 18:50:30
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-10 18:10:09
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 18:03:22
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-10 18:01:24
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-09 20:05:34
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:57:12
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:48:03
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:46:00
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-08 19:16:12
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-08 19:13:24
phung nhat minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-08 19:10:24