Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phùng ngọc thạch anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phùng ngọc thạch anh

phùng ngọc thạch anh
ở cái xã hội này, chỉ có làm chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại ko làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn đầu bu*i, nhá, ăn c*t.Dù em có sai với ai đi nữa,em có làm cái gì đi nữa,dù có phải trả giá em cũng xin chấp nhận

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 15:17:57
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:52:22
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 14:39:01
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:22:12
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 14:32:38
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:16:39
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:12:05
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:55:59
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:49:06
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:49:56
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 14:58:14
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:47:33
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 15:11:02
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:50:19
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:01:41
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 16:16:52

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 16:01:19
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:25:36
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:16:11
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 16:42:51

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:10:35
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:42:09
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 15:08:57
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:31:02
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 15:18:15
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:33:15
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:58:41
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 09:02:36
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 20:50:50
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 15:02:07
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 15:06:28
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 14:10:54
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 14:45:32
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 15:01:55
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 15:04:18
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 15:21:13
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:26:11
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:28:52
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:50:38
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:46:58
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:40:49
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:14:44
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:20:32
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:23:18
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:18:29
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:26:25
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:28:30
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:31:29
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 15:06:20
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:47:36
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:55:34

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-14 21:24:49