Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phùng ngọc thạch anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phùng ngọc thạch anh

phùng ngọc thạch anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: phùng ngọc thạch anh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

7 -Trung bình 6.69 - Tổng điểm 1071

phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:43:18
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 15:11:02
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:22:12
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:55:59
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:50:19
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 16:16:52
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:49:06

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 708

phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:31:03
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 16:01:19
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:25:36

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 9.18 - Tổng điểm 1837

phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 15:06:20
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:31:29
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:28:30
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:26:25
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:18:29
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:23:18
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:20:32
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:14:44
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:14:44
phùng ngọc thạch anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 17:40:49

Điểm thi