Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Phùng Quỳnh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Phùng Quỳnh Anh

Cao Phùng Quỳnh Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nhớ vào kết bạn với tớ đó nha! hihi

Luyện toán

1 -Trung bình 7.32 - Tổng điểm 439

Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:01:33

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 1597

Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 12:34:44
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 12:31:29
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:27:26
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:38:32
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:23:03
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:49:03
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:17:17
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:07:59
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:40:14
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:43:57

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 660

Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:54:47
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:00:14
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 12:58:14
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:42:22
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:34:57
Cao Phùng Quỳnh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 13:00:49

Điểm thi

Cao Phùng Quỳnh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 10:31:36
Cao Phùng Quỳnh Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 10:40:54
Cao Phùng Quỳnh Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 12:26:16
Cao Phùng Quỳnh Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 20:04:46
Cao Phùng Quỳnh Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-19 10:34:12