Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ)

Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ)
Helu nha tớ là (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) hihihi! Nhớ vào kb với tớ đó nha

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 16:26:43
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:01:33
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:59:44
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 11:20:56
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:43:41
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:30:24
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:50:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:54:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:20:44
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:54:14
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:54:55
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:42:10
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:57:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 17:03:17
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 11:09:42
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:24:57

Luyện văn - Tiếng Việt

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

Lần cuối làm bài: 2020-03-01 17:16:45
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 17:19:40
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 17:23:24
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:26:26
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 17:27:54
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 17:30:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 17:39:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:45:12
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:36:06
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 17:43:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:52:34
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:29:10
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:43:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 11:32:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:26:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:43:54
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 16:16:07
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:45:31
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:23:43
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:14:59
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:02:49
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:24:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:28:03
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:43:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:40:14
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:07:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:17:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:23:03
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:56:16
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:13:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 10:35:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:38:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:27:26
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:29:02
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:30:06
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 11:34:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:20:07
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 17:24:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:20:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:35:43
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:21:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:26:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:41:34
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 16:03:25
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 16:59:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 08:11:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:52:26
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:14:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 12:31:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 12:34:44
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 11:29:18

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 11:24:17
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:16:14
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:17:42
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:23:02
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:55:15
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:10:59
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:28:09
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:34:59
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 13:00:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 11:26:59
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:04:06
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:49:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:57:35
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:40:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:34:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:12:19
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 17:02:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:19:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:59:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:33:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 17:49:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:21:25
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:45:53
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:42:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:39:28
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:45:17
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 16:37:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:41:13
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 12:58:14
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:00:14
Cao Phùng Quỳnh Anh (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:54:47

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-28 10:13:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 10:31:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 10:40:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 12:26:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 20:04:46
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-19 10:34:12