Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Quang

Quang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.95 - Tổng điểm 795

Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số khác 0
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 13:14:26
Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 04:15:18
Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 19:16:43
Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 11:41:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Quang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 11:19:47
Quang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 14:24:23