Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phước Gia Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phước Gia Huy

Nguyễn Phước Gia Huy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.00 - Tổng điểm 10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-12 20:40:51
Nguyễn Phước Gia Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 20:21:37