NGUYỄN THỊ TUYẾT MÂY

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của NGUYỄN THỊ TUYẾT MÂY
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

B1= 1.75x10-4 (T)

B2= 7.85x10-5 (T)

 

B1= 1.75x10-4 (T)

B2= 7.85x10-5 (T)