Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Đức Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Đức Trung

Hoàng Đức Trung
thời buổi này đi hỏi vợ , sính lễ phải ; xăng chín thùng , vàng chín lượng , lương chín nghàn đô , ô tô phải có điều hòa ......

Luyện toán

3 -Trung bình 6.21 - Tổng điểm 559

Hoàng Đức Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 18:58:21
Hoàng Đức Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-09 22:17:49
Hoàng Đức Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-04-24 10:44:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoàng Đức Trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 20:06:13