Nguyễn Minh Khang

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Minh Khang
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Mỗi học sinh nhận được số quyển vở là 30:6=5                                       Số học sinh nhận được vở là 170:5=34                                                    đáp số 5,34

Chiều rộng hình chữ nhật là 63:3=21m                                                     Chu vi hình chữ nhật là (63+21).2=168m                                                   Diện tích hình chữ nhật là 63.21=1323                                                    Vậy chu vi là 168m và diện tích là 1323

Ta có 37x52y chia hết cho 2,3,5 thì ta có y =0(vì chia hết cho 2 và 5) x=4,7(vì 3+7+4+5+2+0 hoặc 3+7+4+5+2+0) Vậy ta có y=0 và x=4,7