Nguyễn Hà Quyên

Giới thiệu về bản thân

hello
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

*Đáp án :

- DT : bốn mùa, sắc trời, đất, non, gió, sông, nắng, Thái Nguyên, Thái Bình, nước, đá.

-ĐT :mòn, dựng, ngược, xuôi.

- TT : riêng, đầy, cao.

How many months are there in a year?

Hiệu bằng số trừ và bằng 27 vậy :
<=> Hiệu và số trừ là : 27.
Số bị trừ của phép trừ đó là :
         27 + 27 = 54.
              Đáp số : 54.

Trả lời: Trong trồng trọt, người ta thường trồng xen canh các cây ưa sáng và cây ưa bóng để có thể thu hoạch được tối đa sản phẩm từ thực vật vì nhu cầu ánh sáng ở hai loại cây này khác nhau, nên việc trồng xen canh sẽ giúp cả hai loài đều thực hiện được quang hợp.

Vào dịp sinh nhật, em được tặng một hộp bút chì. Trong hộp có khoảng mười chiếc bút chì giống nhau. Chiều dài của bút chì dài khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Bên ngoài, bút được bọc một lớp sơn màu xanh dương. Trên thân bút có in dòng chữ “Thiên Long” cùng với lô-gô quen thuộc của hãng bút. Ở phía đầu bút chì có một phần tẩy trắng nhỏ, nối với thân bút chì bằng một miếng nhôm dát mỏng sáng loáng. Cây bút chì giúp ích cho em trong việc học tập.