18 Trương Ngọc Khánh

Giới thiệu về bản thân

Tự khóc tự lau, tự đau tự chịu. Mạnh mẽ lên !!!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)