Cao Văn Phong

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Cao Văn Phong
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a, hiệu số phần bằng nhau là

5 -2 = 3 phần

số bạn tuyên dương là

15 : 3 x 2 = 10 bạn

số bạn kotuyên dương là

15 : 3 x 5 = 25 bạn

b, số học sinh lớp là

10 +25 = 35 học sinh

hình như đề bài sai rồi

 

81 + 81 x 5 = \(\dfrac{y+160}{y}\) + 405

 486            = \(\dfrac{y+160}{y}\) + 405

 486 y = y +160 + 405 y

 80 y    = 160

   y        = 160 : 80 

   y   = 2

tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là 5/6

vì trên cùng một khúc sông nên tỉ số vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là 6/5

hiệu số phần bằng nhau là 

6 - 5 = 1 phần

vận tốc xuôi dòng là

6 ; 1 x 6 = 36 km/giờ

độ dài khúc sông là

36 x 5 = 180 km

đs....

sau khi 20 người chuyển đi thì còn số người là

120 - 20 = 100 người

số ngày 100 người ăn hết là

20 : ( 100 : 120 ) = 24 ngày

số ngày tăng lên là

24 - 20 = 4 ngày

đs....

tổng số gạo bán được trong 2 ngày là

400 x 2 = 800 kg

tổng số phần bằng nhau là

3 + 5 = 8 phần

 số kg gạo bán được trong ngày thứ nhất là

800 : 8 x 3 = 300 kg

số kg gạo bán được trong ngày thứ hai là

800 - 300 = 500 kg

đs....

45,98 : 0,01 x 4,2 - 6,27 : 0,5 + 3,9

= 19 311,6 - 12,54 + 3,9

=19 302,96