Cao Văn Phong

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Cao Văn Phong
0
0
0
0
0
0
0

tổng số phần bằng nhau là

4 + 1 = 5 phần

diện tích khu vui chơi và vườn hoa là

13,5 : 5 x 4 = 10,8 ha

đs.....

độ dài CD là

24 x 5 : 3 = 40cm

phần tăng thêm là tam giác có cạnh đấy 6m và diện tích 75cm2

chiều cao tam giác cũng như hình thang ABCD là

75 x 2 : 6 = 25 cm

diện tích hình thang ABCD là

(24+40) x 25 : 2 = 800cm2

số số hạng trong dãy số là

(8 - 0,2 ) : 0,3 +1 = 27 số hạng

tổng dẫy số là

( 0,2 + 8 ) x 27 : 2 = 110,7

diện tích tam giác là

3,2 x 4 : 2 = 6,4 m2

đs..........

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 phần

chiều dài là

80 : 5 x 3 = 48 m

chiều rộng là

80 - 48 = 32 m

a, diện tích là

48 x 32 = 1 536 m 2

b, diện tích họa tiết là

1 536 x 25 : 100 = 383 m2

đs.......