Đoàn Thị Ngần

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) Diện tích đáy hồ:

70 x 70 x 3,14=15386(m2)

b) Chu vi hồ nước:

70 x 2 x 3,14=439,6(m)

Số cây người ta có thể trồng được:

(439,6 : 1,4)+1=315(cây)                                                                                          Đáp số: 315 cây

Bán kính hình tròn đó là:

     6,28: 3,14: 2= 1 (hm)

Diện tích hình tròn đó là:

     1x1x3,14= 3,14 (hm2)

          Đáp số: 3,14 hm2.