Mai Tố Uyên

Giới thiệu về bản thân

Mình là một người nhút nhát và khá là dễ tính nhưng ai mà chọc mình thì đừng có trách mình.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

7  9 , 9                   3  4

1  1   9                   2,35

    1   7 0

         0 0

 

Các phân số lớn hơn 1 là

\(\dfrac{23}{11};\dfrac{34}{11};\dfrac{45}{11};\dfrac{34}{23};\dfrac{45}{23};\dfrac{45}{34}\)

 

Số cây cam sành có trong vườn là:
35%×600000=210

 \(600\div100\times35=210\) (cây)

Số cây bưởi trong vườn là:

\(600-210=390\) ( cây )

Đáp số 390 cây

Tổng chiều dài và chiều rộng là

 

\(600\div10\div2=30\left(cm^{ }\right)\)

CR ____ ____

 

CD ____ ____ ____

Tổng số phần bằng nhau là

\(2+3=5\)( phần )

Chiều dài hình hộp chữ nhật đó là

\(30\div5\times3=18\left(cm\right)\)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là

\(30-18=12\left(cm\right)\)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là

\(18\times12\times10=2160\left(cm^3\right)\)

Đáp số 2160 cm3

 

 

 

không nha

đây là động từ