Hồ Thị Quỳnh Như

Giới thiệu về bản thân

người công giáo xứ thanh tân
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Hiệu số gạo giữa hai loại au khi bán là:

          67,5 - 12,5 + 12,5 = 67,5 (kg)

Hiệu số phần bằng nhau là

          9 - 4  = 5 (phần)

Số gao nếp lúc đauà là:
         67,5 : 5 x 4 + 12,5 = 26(kg)

Số gao tẻ lúc đauà là:

        67,5 - 26 = 41,5 (kg)

 

Có số chai dầu là:

45 : 0,75 = 60 (chai)

Người ta đã bán đi số chai là:

60 x 2/5 = 24 (chai)

Còn lại ố chai dầu là:

60 - 24 = 36 ( chai)

Đáp số: 36 chai dầu.

đúng rồi nha

 

5 lần số hạng thứ nhất là:329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:227,2:5=45,5

Số thứ hai là:102,1-45,5=56,6