phạm đăng khoa☜(゚ヮ゚☜)

Giới thiệu về bản thân

mình tên là phạm đăng khoa và mình là mình😎(☞゚ヮ゚)☞ (kết bn vs mình nhé) ☜(゚ヮ゚☜)✔
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

nửa chu vi HCN là:

180 : 2 = 90 ( m )

ta có sơ đồ :

chiều dài  :!.....!.....!.....!.....!.....!

chiều rộng:!.....!.....!.....!.....!

tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 ( phần )

chiều dài HCN là:

90 : 9 * 5 = 50 ( m )

chiều rộng HCN là:

90 - 50 = 40 ( m )

diện tích HCN là:

50 * 40 = 200 ( m2 )

Đ/S: a)90m

        b)200m2