Lý Minh Nguyệt

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lý Minh Nguyệt

423x1001=423423; 67x99=6633; 998x34=33932; 485321-99999=385322; 7593-1997=5596

tí tách, ào ào, lộp bộp, ào ạt, rào rào