❤🍀🙂_Neko_❤🍀🙂

Giới thiệu về bản thân

Những ngày có ở bên các bạn , tớ xem như bình thường , đến lúc chia xa thì không biết buồn đau sao cho hết . Cho tớ xin lỗi về tất cả và đừng cho tớ dù chỉ 1 lời tha thứ . Có vậy , tớ mới biết được tình bạn là gì...
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

= 38792 nhé

Tck mình nha bn

Mahoustakai Precure

Phân số chỉ số học sinh tham gia đá cầu so với tổng số học sinh câu lạc bộ là :

1 - 1/8 - 1/2 = 3/8 ( tổng số học sinh câu lạc bộ )

Phân số chỉ 5 em học sinh là :

1/2 - 3/8 = 1/8 ( số học sinh câu lạc bộ )

Số học sinh câu lạc bộ là :

5 : 1/8 = 40 ( học sinh )

Đáp số : 40 học sinh .

Chúc bạn học tốt !

B = { tháng 4 ; tháng 6 ; tháng 9 ; tháng 11 }

Chúc bạn học tốt !

x : 3 = 248

x      = 248 x 3

x      = 744

nhé ! ^-^

Ai tck mình thì mình tck lại !

x : 3 = 248

x      = 248 x 3

x      = 744

nhé ! ^-^

Ai tck mình thì mình tck lại !

60 = 3.4.5
Ta cần c/m xyz chia hết cho 3; 4 và 5.
Xét x² + y² = z²

* Giả sử cả x; y và z đều không chia hết cho 3.
Khi đó x; y và z chia cho 3 dư 1 hoặc dư 2 => x²; y² và z² chia cho 3 dư 1.
=> x² + y² ≡ 1 + 1 = 2 ( mod 3 )
Vô lí vì z² ≡ 1 ( mod 3 )
Vậy tồn tại ít nhất 1 số ⋮ 3, do đó xyz ⋮ 3 (♠)

* Giả sử cả x; y và z không chia hết cho 4.
Khi đó x; y và z chia cho 4 dư 1; 2 hoặc 3.
*TH 1 : Cả x; y và z lẻ => x²; y² và z² chia 4 dư 1.
=> z² = x² + y² ≡ 1 + 1 = 2 ( mod 4 ) { loại }
*TH 2 : Có ít nhất 2 số chẵn => xyz⋮ 4
*TH 3 : Có 1 số chẵn và 2 số lẻ.
......+ Với x; y lẻ thì z² = x² + y² ≡ 1 + 1 = 2 ( mod 4 ) { loại do z chẵn nên z² ≡ 0 ( mod 4 )}
......+ Với x; z lẻ thì y² = z² - x² ≡ (z - x)(z + x). Ta có bảng sau :

........z...............x...........z-...
....4m+1.......4n+1.........4(m-n).......
....4m+3.......4n+1.......4(m-n)+2.......
Các trường hợp khác tương tự. Ta luôn có y² = (z-x)(z+x)⋮8. Trong khi y²⋮4 nhưng không⋮8 => mâu thuẫn.

Vậy tồn tại ít nhất 1 số⋮4 => xyz⋮4 (♣)

* Giả sử cả x; y và z không chia hết cho 5.
Khi đó x; y và z chia cho 5 dư 1; 2; 3 hoặc 4 => x²; y² và z² chia cho 5 dư 1 hoặc -1.
+ TH 1 : x² ≡ 1 ( mod 5 ); y² ≡ 1 ( mod 5 ) => z² = x² + y² ≡ 2 ( mod 5 ) { loại }
+ TH 2 : x² ≡ -1 ( mod 5 ); y² ≡ -1 ( mod 5 ) => z² = x² + y² ≡ -1 ( mod 5 ) { loại }
+ TH 3 : x² ≡ 1 ( mod 5 ); y² ≡ -1 ( mod 5 ) => z² = x² + y² ≡ 0 ( mod 5 ) { loại }

Vậy tồn tại ít nhất 1 số⋮5 => xyz⋮5 (♦)
Từ (♠); (♣) và (♦) => xyz⋮3.4.5 = 60 ( đpcm )