Minh Nguyen

Giới thiệu về bản thân

Hi mn , mik tên là Nguyễn Minh Đức . Mik học Trường THCS Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội ^_^ ^_*
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)