Phạm Minh Hiếu ∞

Giới thiệu về bản thân

hello!!! bn nào có có tài khoản vioedu thì kb vs mik nhé lqd7-0389
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Vì �2 là một khí không phân cực, trong khi đó nước là một dung môi phân cực.

Theo quy luật thì chất tan và dung môi cùng tính chất sẽ dễ hòa tan còn khác tính chất sẽ khó hòa tan. 

Đó là lý do oxy ít tan trong nước.

Vì �2 là một khí không phân cực, trong khi đó nước là một dung môi phân cực.

Theo quy luật thì chất tan và dung môi cùng tính chất sẽ dễ hòa tan còn khác tính chất sẽ khó hòa tan. 

Đó là lý do oxy ít tan trong nước.

49/45 lớn hơn nha

vì 49/45 >1

1890/2010<1

 

1.sore throat

2.toothache

3.fever

4.backache

5.stomach ache

10l gấp 3l số lần là:

10:3=10/3(lần)

can 3l thì đựng được số dầu đó trong số can như thế là:

15*10/3=50(can)

Đs:.......

bạn luôn luôn làm gì ở trường?

I always talk to with my friends.

(tôi luôn luôn trò chuyện với bạn tôi)