Phạm Minh Hiếu

Giới thiệu về bản thân

hello!!! bn nào có có tài khoản vioedu thì kb vs mik nhé lqd7-0389
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

49/45 lớn hơn nha

vì 49/45 >1

1890/2010<1

 

1.sore throat

2.toothache

3.fever

4.backache

5.stomach ache

10l gấp 3l số lần là:

10:3=10/3(lần)

can 3l thì đựng được số dầu đó trong số can như thế là:

15*10/3=50(can)

Đs:.......

bạn luôn luôn làm gì ở trường?

I always talk to with my friends.

(tôi luôn luôn trò chuyện với bạn tôi)