Admin (a@olm.vn)
8 tháng 3 2020 lúc 22:03
Cách chế nước rửa tay khô phòng chống virus nơi công cộng
Admin (a@olm.vn)
14 tháng 9 2019 lúc 11:30
Cùng tìm hiểu các bài toán thực tê suy luận, toán vui.
Admin (a@olm.vn)
14 tháng 8 2019 lúc 19:05
Đọc thêm về bất đẳng thức Schur.
Admin (a@olm.vn)
1 tháng 8 2019 lúc 16:24
Các dạng toán cơ bản và nâng cao về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Admin (a@olm.vn)
29 tháng 7 2019 lúc 16:47
Cùng tìm hiểu các dạng toán tìm x mở rộng.
Admin (a@olm.vn)
28 tháng 7 2019 lúc 5:57
Cùng tìm hiểu các cách giải phương trình bậc cao. Phương pháp chung cho các cách giải trên là chuyển phương trình bậc cao về các phương trình có bậc nhỏ hơn.
Admin (a@olm.vn)
15 tháng 7 2019 lúc 9:17
Dạng 1: Tính tổng của các lũy thừa  có cùng cơ số là số tự nhiên. Vấn đề 1: Tính tổng \(S=1+a+a^2+a^3+...+a^{n-1}+a^n\)(1) Phương pháp
Admin (a@olm.vn)
11 tháng 7 2019 lúc 16:23
Trong chương trình Toán học, các con số sẽ là" người bạn" thân thiết gắn bó với các bạn trong suốt chẳng đường học Toán sau này. Vì vậy mình sẽ mang các bạn khám phá, những bí mật thú vị về của những con số. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu dãy số cách đều " người bạn khó tính" . Tuy nhiên nếu đã hiểu kĩ về bạn ấy chúng ta sẽ thấy dãy số cũng là một "người bạn" dễ "thân"
Admin (a@olm.vn)
6 tháng 7 2019 lúc 9:26
Tham khảo thêm về các tích chất và các dạng bài tập của phép chia hết.
Admin (a@olm.vn)
13 tháng 6 2019 lúc 14:44
Cùng nhìn lại các bài bất đẳng thức thi vào lớp 10 vừa qua.