Câu 1: (6.0 điểm) Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6

    "Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận. Vợ chàng khóc mà rằng:

       - Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư than như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp."

                                                (Theo Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)

1/ Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

2/ Tìm những từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên.

3/ Chép lại câu văn có thành phần trạng ngữ trong đoạn trích trên. Gạch chân thành phần trạng ngữ.

4/ Lời thoại trong đoạn trích trên là của nhân vật nào? Việc nhân vật bị nghi oán có liên quan đến hình ảnh nào trong tác phẩm?

5/ Qua lời bày tỏ với chồng, nhân vật trong đoạn trích trên là người như thế nào?

6/ Hãy viết đoạn văn diễn dịch (8-10 câu), trong đó có câu văn chứa thành phần biệt lập cảm han (gạch chân thành phần biệt lập cảm thán) với câu chủ đề:

      Niềm tin là điều quan trọng với con người trong cuộc sống.

Câu 2: (4.0 điểm)

         Trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, sau khi nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, tác giả Lê Anh Trà viết:

      “… Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại”…

                                                 (Ngữ văn 9, Tập 1)

1. Ở phần trích trên, tác giả cho thấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởi những yếu tố nào? Em hiểu được những gì về tình cảm của tác giả dành cho Người?

2. Xác định hai danh từ được sử dụng như tính từ trong đoạn trích và cho biết hiệu quả nghệ thuật của cách dung từ ấy.

3. Viết một đoạn văn ngắn (từ 10 đến 15 câu), trình bày đức tính giản dị của Bác Hồ?

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn
Link bài học:
Thảo luận
Tieu binh kiet
Trả lời
1

24 tháng 12 2019 lúc 18:34

Đỗ Minh Châu 5 tháng 1 lúc 21:58

hbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Triệu Minh Anh 18 tháng 8 2019 lúc 20:26

Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận.

 

Đỗ Minh Châu 5 tháng 1 lúc 21:59

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbhjgfhdghfjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

tess hunter
Trả lời
1

20 tháng 1 2019 lúc 14:15

tsukino usagi 20 tháng 1 2019 lúc 15:25

bó tay

Phạm Bá Gia Nhất
Trả lời
1

19 tháng 1 2019 lúc 21:13

Đỗ Minh Châu 5 tháng 1 lúc 21:59

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Nguyễn Hoàng Tùng 4 tháng 1 2019 lúc 12:52

Vãi !

tsukino usagi 20 tháng 1 2019 lúc 15:26

bó tay với con này luôn

nguyen van thanhhung 7 tháng 5 2019 lúc 20:56

con ngáo có khác

phan dinh phat
Trả lời
2

15 tháng 12 2018 lúc 9:31

Nguyễn Hoàng Tùng 4 tháng 1 2019 lúc 12:52

?  nhonhunglolang

Trần Nhật Phương 21 tháng 3 2019 lúc 17:58

d

hovanphong
Trả lời
1

21 tháng 10 2018 lúc 6:09

Nguyễn Hoàng Tùng 4 tháng 1 2019 lúc 12:50

Thế ak ? lolang

tùng vũ 14 tháng 10 2018 lúc 20:55

đề kiểm tra đánh giá đấy 

hovanphong 21 tháng 10 2018 lúc 6:09

vãi cả

hovanphong 2 tháng 12 2018 lúc 21:14

bao giờ cậu mới trả lời chẳng thấy cậu ta lôi cả