Chủ đề 4: Các số trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 20