Tiếng Anh 9 (Tăng cường)

Tiếng Anh 9 (Tăng cường)

Tiếng Anh lớp 9 theo chương trình GDPT mới 2018

#Lớp 9 | olm-2.55873

Số sao đạt được trong khóa học: 0/1705

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, cuối mỗi chương/chủ đề trong khóa học đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 Nguyễn Đức Văn 149
2 Nguyễn Thị Ánh 60
3 Nguyễn Quang Quân 49
4 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 46
5 Cô Thái Uyên 30
6 Trần Quốc Minh 23
7 Hoàng Hải Dương 21
8 Ngô Thị Thu Uyên 20
9 Phí Đình Việt Bách 19
10 Nguyễn Lệnh Việt Thái 19